Negujmo vezu sa zemljištem!

Osnaživanje poljoprivrednika i mladih kao građana naučnika za praćenje zdravlja zemljišta i biodiverziteta